Ismét nyilvános ülést tart a képviselő-testület

2012. október 11. csütörtök

Községünk önkormányzatának képviselő-testülete újfent nyílt ülést tart, melyre szeretettel várják a csomádi lakosokat.

M E G H Í V Ó


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2012. október 15-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterem

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.


Napirendi pontok:

1.) Beszámoló Csomád Község Településfejlesztési koncepciójának időarányos teljesítéséről.
Előadó: polgármester

2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági munka tapasztalatairól.
Előadó: jegyző

3.) Rendezési terv módosítása (Fáy András Zrt. csomádi 02/1 hrsz-ú csomádi ingatlan átsorolásával kapcsolatos megkeresése)
Előadó: polgármester

4.) Esztergály Mihály Általános Iskola működtetéséről döntés
Előadó: polgármester

5.) Javaslat a 2012. év legjobb sportolója díjra.
Előadó: polgármester

6.) A csomádi műfüves pálya bérleti díjának meghatározása.
Előadó: polgármester

7.) Egyebek

 

Csomád, 2012. október 11.

Tisztelettel:

Klement János
polgármester