Pályázat

2013. augusztus 5. hétfő

A csomádi Esztergály Mihály Általános Iskolában tanítói állásra hirdetett pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete. A pályázat alább olvasható, pdf verziója pedig letölthető.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esztergály Mihály Általános Iskola (KLIK122004)

tanító

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2161 Csomád, Irtvány utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feltételek szerinti általános iskolai nevelési-oktatási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, informatika és testnevelés műveltségi terület,
  • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget/végzettségeket igazoló oklevél/oklevelek másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 29. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 23.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete címére történő megküldésével (2161 Csomád, Irtvány utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157-2013 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: