Hirdetmény: továbbtanulási támogatás

2013. szeptember 18. szerda

Módosult a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló helyi rendeletünk, alább olvashatja az újonnan hatályba lépőt, illetve az egyéb tudnivalókat.

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 17-i ülésén módosította a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011.(XI.04.) önkormányzati rendeletét, mely szerint:

 

„21/A. §

Továbbtanulási támogatás

 

(1) A továbbtanulási támogatás az Önkormányzat önként vállalt segítségnyújtási formája, melynek fedezetét a Képviselő-testület évente az Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

 

(2) A támogatás célja az egyszeri, nagyobb költségekhez való hozzájárulás, egy tanévben egy alkalommal ítélhető oda, egy családban, ugyanazon diák részére. Továbbtanulási támogatásra jogosult a Csomádon állandó lakóhellyel rendelkező, közép- és felsőfokú tanintézményben, nappali képzés keretében továbbtanuló diák.

 

(3) A támogatás összege 10.000 Ft/diák.

 

(4)A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást.

 

(5) A kérelem és mellékletének benyújtási határideje tárgyév október 31. napja.”

 

A támogatás igényléséhez a kérelem nyomtatvány a Csomádi Hivatalban kérhető, illetve a www.csomad.hu honlapról letölthető.

Kérjük a szülőket, diákokat, amennyiben rendelkeznek bankszámlaszámmal, adják meg, hogy arra utalhassuk a támogatást.

 

Csomád, 2013. szeptember 17.

Klement János
polgármester