Meghívó a képviselő-testület, valamint gazdasági és ügyrendi bizottságának nyílt ülésére

2013. április 15. hétfő

Április 15-én, hétfőn délután előbb a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tart nyílt ülést, rögtön utána pedig kezdetét veszi a képviselő-testület nyílt ülése. Mindkét eseményre szeretettel hívunk és várunk minden csomádi lakost. Alább a két meghívó.

M E G H Í V Ó

 

A Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

Csomád Község Önkormányzat Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését

2013. április 15-én, hétfőn

16.00 órai kezdettel ö s s z e h í v o m .

 

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

 

1.) Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítása.

Előterjesztő: Klement János polgármester

2.) Csomád Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megtárgyalása, elfogadása.

Előterjesztő: Klement János polgármester

3.) Éves ellenőrzési jelentés Csomád Község Önkormányzatánál és intézményeinél 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

Előterjesztő: Klement János polgármester

4.) Egyebek

 

Csomád, 2013. április 10.

 

Tisztelettel:

Stipka István sk.
elnök

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2013. április 15-én, (hétfőn) 18.00 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Csomádi Kirendeltsége nagyterem

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

 

1.) A Váci Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2012. évi tevékenységéről.

Előadó: Őrbottyáni Rendőrőrs parancsnoka

2.) Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítása.

Előterjesztő: Klement János polgármester

3.) Csomád Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megtárgyalása, elfogadása.

Előterjesztő: Klement János polgármester

4.) Éves ellenőrzési jelentés Csomád Község Önkormányzatánál és intézményeinél 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

Előterjesztő: Klement János polgármester

5.) Tájékoztató a Csomádi községi Sportkör 2012. évi tevékenységéről.

Előadó: Matyóka Tamás elnök

6.) Egyebek

 

Csomád, 2013. április 10.

 

Tisztelettel:

Klement János
polgármester