Meghívó a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésére

2013. november 18. hétfő

Önkormányzati képviselő-testülünk gazdasági és ügyrendi bizottsága nyílt ülésére hívja és várja az érdeklődőket. A meghívóhoz kattintson a Bővebben gombra!

M E G H Í V Ó

 

A Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

 

Csomád Község Önkormányzata Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését

2013. november 18-án, hétfőn

17.00 órai kezdettel ö s s z e h í v o m .

 

Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

  1. Csomád Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

 

  1. Rendeletalkotás a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2055.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. Csomád 3016 hrsz alatt felvett kivett művelési ágban nyilvántartott 835 m2 térmértékű kert és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. Csomád 014/95 hrsz alatt felvett kivett művelési ágban nyilvántartott 6000 m2 térmértékű szántó megnevezésű ingatlan belterületbe vonási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

 

Csomád, 2013. november 13.

 

Tisztelettel:                

Stipka István
elnök