Meghívó képviselő-testületi ülésre

2013. február 19. kedd

A nyílt bizottsági ülés után községünk önkormányzatának képviselő-testülete is nyílt ülésre várja a csomádi lakosokat. Meghívó alább.

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2013. február 19-én, (kedden) 18.00 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal nagyterem

                                   2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

1.) Csomád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása, elfogadása

Előadó: polgármester

2.) A közös hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

Előadó: polgármester

3.) Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető Okirata, a Fóti Önkormányzati Közös Hivatal Alapító Okiratának elfogadása,

Előadó: polgármester

4.) Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

5.) A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2005.(IX12.) önkormányzati rendelet módosítása (1. melléklet hatályon kívül helyezése)

Előadó: polgármester

6.) Egyebek

 

 

Csomád, 2013. február 12.

 

Tisztelettel:

Klement János
polgármester