Változás a bizottsági ülés időpontjában!

2013. december 18. szerda

Tisztelt Csomádiak!

A képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2013. december 18-ára meghirdetett ülésének időpontja és tárgya a következők szerint módosul:

M E G H Í V Ó

 

A Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

 

Csomád Község Önkormányzata Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését

2013. december 18-án, szerdán

16.00 órai kezdettel ö s s z e h í v o m .

 

Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:


  1. Az orvosi rendelők, postahivatal építési terveinek véleményezése

Előterjesztő: Kolossa József tervező

 

Csomád, 2013. december 16.

 

Tisztelettel:                

 

Stipka István
elnök