Elektronikus adó ügyintézés

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉRŐL


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdés alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró, az Eüsztv. 1.§ 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezet (ide tartozik az egyéni vállalkozó is), valamint az ügyfél jogi képviselője. Fontos, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (továbbiakban: EVNY) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet cégkapuja, az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani- többek között- önadózásos adónemben a bejelentkezés, változás bejelentést és adóbevallását, kivetéses adónemben az adatbejelentést, valamint mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetés könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmét.

Az Eüsztv. 14.§ (8) bekezdése értelmében, ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik (cégkapuval, KÜNY tárhellyel), akkor ezt a tényt köteles a cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóságnak bejelenteni.

A természetes személy ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni a rendelkezési nyilvántartásba https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ szükséges erről alaprendelkezést tenni.

A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi.

Elektronikus kapcsolattartás:

  • ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL
 

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

kep1.png

 

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

-Ügyindítás

-Adóegyenleg lekérdezés

-Ügykövetés

Az szolgáltatásokról szóló részletes tájékoztatást a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato linkre kattintva érheti el.

Ügyindítás menete:

Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás.

Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az űrlapok csak megtekinthetőek, nyomtathatóak. Az első bejelentkezéskor el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, mert csak ezt követően nyílik lehetőség az űrlapok beküldésére. Bejelentkezést követően településünk Csomád Község Önkormányzata kiválasztásával érhetőek el az űrlapok.

Az eljárás módja mezőben ki kell választani, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az űrlapot.  Majd ágazat: Adóügy kiválasztása és az ügytípus: Általános adónyomtatványok lekérdezése. Végül a megfelelő űrlap online kitöltése.

Amennyiben meghatalmazottként nyújtja be a beadványt a meghatalmazást csatolni szükséges, amelyre az űrlap beküldésével egyidejűleg van lehetőség.

  • E-PAPÍR

Azokban az eljárások vonatkozásában, amelyek esetében az OHP űrlappal nem támogatott

Elérhetősége: https://epapir.gov.hu/


kep2.png