Hirdetmény

2016. február 2. kedd

Helyi kitüntetések, címek adományozása


Tisztelt Csomádi Lakosok, Egyesületek, Szervezetek!


Csomád Község Önkormányzata a helyi kitüntetések, elismerő címek köréről és adományozásukról szóló 10/2015.(IV.23.) önkormányzati rendeletével kíván a múlt, jelen és jövendő kiemelkedő személyiségeinek, kollektíváinak emléket állítani, az utókor számára is méltó megörökítés és példaállítás céljából.


E nemes kötelezettségének eleget téve, valamint attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse,  a Képviselő-testület Csomád Község és lakossága érdekében a társadalmi élet bármely területén végzett kiemelkedő tevékenységének elismerésére „Csomád Díszpolgára” címet „Csomádért”, „Csomád Kultúrájáért”, „Csomád Ifjúságáért”, „Csomád Sportéletéért”, „Csomád Közszolgálatáért”, „Csomád Közbiztonságáért”, „Csomád Fiatalja” kitüntetést alapított.


A kitüntetések ünnepélyes átadásra a Falunapon kerül sor.


A rendelet szerint a kitüntetések, címek adományozását írásban kezdeményezheti csomádi lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil szervezet, önszerveződő közösség. A javaslatokhoz az űrlap letölthető itt, melyet 2016. április 30-ig lehet benyújtani a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltségén.

Az alábbi kitüntetésekre, címekre várjuk javaslataikat:

  1. Csomád Díszpolgára cím
  2. CSOMÁDÉRT kitüntetés
  3. Csomád Kultúrájáért kitüntetés
  4. Csomád Ifjúságáért kitüntetés
  5. Csomád Sportéletéért kitüntetés
  6. Csomád Közszolgálatáért kitüntetés
  7. Csomád Közbiztonságáért kitüntetés
  8. Csomád Fiatalja kitüntetés