Jegyzői állásra pályázat

2012. március 28. szerda

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ (5) bekezdése  alapján pályázatot hirdet

Csomád Község Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatal

Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. sz.

Ellátandó feladatok:

A hatályos hatásköri és ágazati jogszabályokban előírt jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma:   6 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra „ A közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, valamint az egyéb juttatásokra az egységes „Közszolgálati Szabályzat” rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább két éves közigazgatási gyakorlat,
 • 6 hónapos próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Saját gépjármű és B kategóriás jogosítvány,
 • ECDL bizonyítvány,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • A munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelések leírása,
 • Hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban résztvevők számára a pályázatban történő betekintéshez,

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

Tényleges beérkezési határidő: 2012. április 16.   

 

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Klement János polgármester nyújt, a 0620/9439-776 –os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csomád Község Önkormányzat Képviselő- testületének címére történő megküldésével (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.sz.) Kérjük a borítékon feltüntetni: Jegyző munkakör,  vagy
 • Személyesen: Klement János polgármester, Pest megye, 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. sz.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja rendje:

A benyújtott dokumentumok alapján a kiválasztásról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2012. április 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozigallas.hu