Meghívó a képviselő-testület nyílt ülésére

2014. január 20. hétfő

A bizottsági ülés után képviselő-testületi ülés veszi kezdetét – ugyanott. Alább a meghívó.

M E G H Í V Ó


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel, Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2014. január 20-án, (hétfőn) 18.00 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltsége, nagyterem
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:


1) Csomád Község Önkormányzat és a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Klement János polgármester

      

2) Tájékoztatás a 2013. évben polgármesterre átruházott hatáskörben elbírált segélyekről

Előterjesztő: Klement János polgármester

           

3) Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati fenntartású Napsugár Napköziotthonos Óvodában biztosított élelmezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

4) Döntéshozatal az Egészségház építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére tervező kiválasztása tárgyában

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

5) Új bölcsőde létesítése Csomádon című KMOP.-4.5.2-11-2012-0024. számú pályázati követelményeknek való megfelelés (nyilvánosság biztosítása)

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

6) Egyebek

 

Csomád, 2014. január 15.

 

Tisztelettel:


Klement János
polgármester