Meghívó képviselő-testületi ülésre

2013. június 17. hétfő

Ahogyan azt megszokhatták, Csomád döntéshozói ismét a község nyilvánossága előtt készülnek megvitatni a legfontosabb, településünket érintő aktuális ügyeket. A testületi ülésre szeretettel hívnak és várnak minden csomádi polgárt. Alább a meghívó.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2013. június 17-én, (hétfőn) 18.00 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Csomádi Kirendeltsége, nagyterem
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

Sportöltöző építése Csomádon tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről tájékoztatás

Előterjesztő: Klement János polgármester

Beszámoló a Napsugár Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. tanévi munkájáról.

Előterjesztő: Sinkó Mihályné óvodavezető

Beszámoló az Esztergály Mihály Általános Iskola 2012/2013. tanévi munkájáról.

Előterjesztő: Kelemen Ildikó iskolaigazgató

Esztergály Mihály Általános Iskola támogatási kérelme az iskolai könyvtár részére tankönyvek beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Klement János polgármester

Csomád Község Önkormányzat és a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Klement János polgármester

Bölcsőde építése Csomádon tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési tanácsadó kiválasztása

Előterjesztő: Klement János polgármester

Bölcsőde építése Csomádon tárgyú beruházásra műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Klement János polgármester

Egyebek

 

Csomád, 2013. június 12.

 

Tisztelettel:

Klement János
polgármester