Meghívó a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésére

2014. január 20. hétfő

2014-ben január 20-án ül először össze a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Az ülés szokás szerint nyilvános, alább olvasható a meghívó.

 

MEGHÍVÓ


A Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

Csomád Község Önkormányzata Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését
2014. január 20-án, hétfőn
17.00 órai kezdettel ö s s z e h í v o m.


Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

1) Csomád Község Önkormányzat és a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Stipka István elnök

2) Tájékoztatás a 2013. évben polgármesterre átruházott hatáskörben elbírált segélyekről

Előterjesztő: Stipka István elnök

3) Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati fenntartású Napsugár Napköziotthonos Óvodában biztosított élelmezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról

Előterjesztő: Stipka István elnök

4) Döntéshozatal az Egészségház építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére tervező kiválasztása tárgyában

Előterjesztő: Stipka István elnök

5) Új bölcsőde létesítése Csomádon című KMOP.-4.5.2-11-2012-0024. számú pályázati követelményeknek való megfelelés (nyilvánosság biztosítása)

Előterjesztő: Stipka István elnök

6) Egyebek

 

Csomád, 2014. január 15.

 

Tisztelettel:


Stipka István
elnök