Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Képviselő-testület: 

Klement János polgármester

Matejka Márton alpolgármester
Boros Györgyné képviselő
Miklecz Mihály képviselő
Stipka István képviselő
Mészáros István képviselő
Tóth László képviselő

Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság:

Stipka István elnök

Tóth László bizottsági tag
Mészáros István bizottsági tag
Hrubos Csaba bizottsági tag
Bobják Zoltán bizottsági tag

Szociális Bizottság:

Miklecz Mihály elnök

Boros Györgyné bizottsági tag
Tóth László bizottsági tag
Bucsányi Ferencné bizottsági tag
Szlavicsek Gabriella bizottsági tag

 

1.1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, fax,  elektronikus levélcíme, honlapja:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség

2169 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Telefon: 06 28 566-511

Fax: 06 28 366-077

 

Weboldal: www.csomad.hu

E-mail cím: titkarsag@csomad.hu
 
                kapcsolat@csomad.hu

 

1.2 Hivatal Alapító Okirat

Hivatal SzMSz:

 

2011.évi 5. SZMSZ egységes szerkezetben

 

A szervezeti felépítés (Szervezeti egységek, és azok feladatai)

Szervezeti felépítés:  Polgármesteri Hivatal

 

1.3 Szerv vezetői és elérhetőségei:

Csomád Község Önkormányzata:

Polgármester:                  Klement János

Alpolgármester:               Matejka Márton

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző:                           Dr. Mihályi Zsolt Apor

 

Esztergály Mihály Általános Iskola Felügyelt költségvetési szerve 2013. január l. napjától a:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Esztergály Mihály Általános Iskola címe: 

2161 Csomád, Irtvány u. 46.

Telefon: 06 28 566-131

Fax: 06 28 566-139

http://csomadsuli.hu

 

Iskolaigazgató: Varga László

 

Alapító okirat:

 

1.4 Felügyelet költségvetési szervek:

Napsugár Napköziotthonos Óvoda

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 71.

Telefon: 06 28 366-710

Fax: 06 28 366-077

 

www.csomadovi.hu

 

Óvodavezető: Sinkó Mihályné

Alapító okirat:   

 

1.5 Lapok:

Csomádi Hírharang

Kiadja: Csomád Község Önkormányzata

Felelős Kiadó: Csomád Község Önkormányzata

Főszerkesztő: Sinkó György

Tördelőszerkesztő: Sinkó Ivett

Szerkesztőség címe: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

E-mail: hirharang@csomad.hu

Megjelenik negyedévente 650 példányban

Grafikai munkák: CNI, Nyomda: DANDERA Bt.

Műszaki vezető: Mészáros Attila

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal                                   

1052 Budapest, V., Városház u. 7.               

Telefon: 06-1 485-6800                                

E-mail: pest@kmrkh.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre, és rá vonatkozó jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata:   


Jogszabálylista                                           

 

3. Gazdálkodási adatok:

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012 (XI.20.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012.(IX.18.) rendelettel módosított 2/2012 (II.21.) Önkormányzati rendelet módosítása

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (X.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2012. (II.21) számú rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

3.1 Költségvetések:

2013. évi költségvetési rend (II. félév)

2012. évi költségvetési táblázatok

Az Esztergály Mihály Alapítvány 2012. évi pénzügyi beszámolója

 

 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program


5. Egyéb

Nyilvántartás üzletekről (2019.06.06.)

Nyilvántartás telephelyekről