Meghívó az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2014. február 12. szerda

A bizottsági ülés után képviselő-testületi ülés veszi kezdetét – ugyanott. Alább a meghívó.

M E G H Í V Ó

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel, Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2014. február 17-én, (hétfőn) 1800 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:             Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltsége, nagyterem

                                   2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

1)   Csomád Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítása

Előterjesztő: Klement János polgármester

2)   Beszámoló Csomád Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzéseiről

Előterjesztő: Klement János polgármester

3)   Csomád Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Klement János polgármester

4)   Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Klement János polgármester

5)   Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Klement János polgármester

6)   Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek emelésére

Előterjesztő: Klement János polgármester

7)   Egyebek

 

8)   Döntés Ápolási díj ügyben – zárt ülés

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

 

Csomád, 2014. február 12.

 

 

Tisztelettel:               

Klement János