Meghívó a gazdasági és ügyrendi bizottság ülésére

2013. október 30. szerda

Gazdasági és ügyrendi bizottsági ülésre hívjuk és várjuk az érdeklődőket, alább olvasható a meghívó.

M E G H Í V Ó


A Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

 

Csomád Község Önkormányzata Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését

2013. október 30-án, szerdán

16.30 órai kezdettel ö s s z e h í v o m .

 

Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

  1. Döntés az „Új bölcsőde építése Csomádon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó kérdésekről.

Előterjesztő: Stipka István elnök

 

  1. Tájékoztató Csomád Község Önkormányzata 2013. évi pénzügyi tervének III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. Döntés Csomád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

Csomád, 2013. október 25.

 

Tisztelettel:                           

 

Stipka István
elnök