Meghívó a képviselő-testület ülésére

2012. november 14. szerda

Községünk önkormányzának képviselő-testülete ismét nyílt ülést tart. Alább a meghívó.

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2012. november 19-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal nagyterem
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet II. sz. módosítása.

Előadó: polgármester

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról.

Előadó: polgármester

3.) A 2013. évi költségvetési koncepció meghatározása.

Előadó: polgármester

4.)  A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Előadó: polgármester

5.) Állattartási rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

6.) Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati fenntartású konyhán biztosított élelmezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról szóló 11/2011.(XI.22.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: jegyző

7.) Esztergály Mihály Általános Iskola tornaterem bérleti díjának meghatározása, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról szóló 8/2010.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: polgármester

8.) Csomádi Invest Kft. alapító okiratának módosítása.

Előadó: jegyző

9.) A csomádi 1705/13 és 019/3 hrsz-ú ingatlanok (víztorony és kút) önkormányzati tulajdonba kérése.

Előadó: polgármester

10.) Egyebek

 

Csomád, 2012. november 14.

 

Tisztelettel:

Klement János