Meghívó a képviselő-testület ülésére

2012. szeptember 11. kedd

Községünk képviselő-testülete ismét nyilvános ülést tart. Alább a meghívó.

fejlec.png

M E G H Í V Ó

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2012. szeptember 17-én, hétfőn 1800 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal nagyterem

                                   2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendi pontok:


1.)               Beszámoló Csomád község egészségügyi ellátásának tapasztalatairól.

Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, védőnő

2.)               Csomád Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) rendelet I. számú módosítása.

Előadó: polgármester

3.)               Beszámoló Csomád Község Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről.

Előadó: polgármester

4.)               Beszámoló a 2012. I félévi adóhatósági munkáról, helyi adó és központilag átengedett adó (gépjárműadó).

Előadó: jegyző

5.)               Közép- és felsőfokú továbbtanulók iskolakezdési támogatása (egyszeri).

Előadó: polgármester

6.)               Helyi önkormányzati vagyonrendeletről szóló rendeletjavaslat.

Előadó: jegyző

7.)               Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Etikai Kódexének elfogadása.

Előadó: jegyző

8.)               Esztergály Mihály Általános Iskola kérelme az 1. osztály létszámának 10 %-kal történő emelése iránt.

Előadó: polgármester

9.)               Esztergály Mihály Általános Iskola kérelme 1 fő fejlesztőpedagógus státusz létrehozása és 1 fő gyógytestnevelő munkatárs alkalmazása iránt.

Előadó: polgármester

10.)           Helyi Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.

Előadó: jegyző

11.)           Sportöltőző tervmódosítása.

Előadó: polgármester

12.)           Szőnyi Tamás képviselő indítványa Falumúzeum fészerkialakítása tárgyában.

Előadó: Szőnyi Tamás képviselő

13.)           Egyebek

 

Csomád, 2012. szeptember 11.

                                                                      

                                                                       Tisztelettel:

Klement János