Meghívó képviselő-testületi ülésre

2013. január 21. hétfő

Ahogyan azt már megszokhatták, községünk önkormányzatának képviselő-testülete ezúttal is nyilvános ülést tart, melyre minden csomádi lakost szeretettel hívunk és várunk! Alább a meghívó.

M E G H Í V Ó

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2013. január 21-én, (hétfőn) 18.00 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterem

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

  1. A helyi civil szervezetek tájékoztatója a 2012. évi tevékenységükről és az önkormányzati támogatások felhasználásáról. (Harmadik Életkezdet egyesület, Fialka Hagyományőrző Csoport, Polgárőrség, Csomádi polgárokért Közhasznú Egyesület).

Előadó: polgármester

  1. A 2012. decemberi közmeghallgatáson elhangzottak értékelése, szükség szerinti feladatok meghatározása.

Előadó: polgármester

  1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

  1. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: polgármester

  1. Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve

Előadó: polgármester

  1. Szőnyi Tamás képviselő napirendi javaslatának tárgyalása a szennyvízcsatorna rendszerrel kapcsolatban.

Előadó: polgármester

  1. Tájékoztatás a 2012. évben a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben elbírált segélyekről.

Előadó: polgármester

  1. A DMRV Zrt-vel részvény – adásvételi szerződés jóváhagyása.

Előadó: polgármester

  1. Egyebek

 

Csomád, 2013. január 15.

 

Tisztelettel:

Klement János
polgármester