Hatályos rendeletek

2014.évi 14. Bölcsödei ellátásról (egységes szerk.)

2011. évi 5. Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

2016. évi 2. Csomád Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése (egységes szerkezetben)

2017. évi 3. Csomád Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2016. évi 17. Nyersanyagnormákról és térítési díjakról

2016. évi 22. A helyi környezet védelméről, az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásáról

2015. évi 17. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti bölcsődei ellátásról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2016. évi 21. közterületek elnevezéséről, utcanév táblákról és az ingatlanok házszámozásáról

2016.évi 16. 2016.évi költségvetés mód.

2016.évi 18.Állattartásról

2016.évi 19.Elektronikus ügyintézés

2016.évi 20. Csomád jelképei

2008. évi 5. A település környezetvédelméről, köztisztaságáról

2016. évi 14. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

2016. évi 15. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

2016. évi 12. Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról

2015. évi 15. Szociális tüzelőanyag támogatásról egységes szerkezetben

2016. évi 8. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

2014. évi 6. Az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről egységes szerkezetben

2016. évi 5. A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2016. évi 7. Az építészeti műszaki tervtanácsok létrehozásáról és működtetéséről szóló 5/2007.(V.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

20/2015. sz. rendelet nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról

2011. évi 9. Helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról (egységes szerkezetben)

2015. évi 12. helyi közútra történő behajtás korlátozásáról

2015 évi 10. Helyi kitüntetések, címek adományozásról

2015 évi 9. Partnerségi egyeztetsről

2011. évi 9. Helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról (egységes szerkezetben)

2010. évi 8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról (egységes szerkezetben)

2012. évi 12. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának egyes szabályairól egységes szerkezetben

2011. évi 9. Helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról (egységes szerkezetben)

Csomád szabályozási terve

2001.évi 5. Állattartásról (Egységes_Szerk.) 2014.04.14. Ruzsics B.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI.04) önkormányzati rendelet módosításáról

Csomád Község Helyi Esélyegyenlőségi programja 2013-2018.

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Csomád Község Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség között megköttetett együttműködési megállapodás

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról a 18/2012.(XI.20.) önkormányzati rendelettel módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról a 12/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelettel, a 14/2012.(X.16.) önkormányzati rendelettel és a 17/2012.(XI.20.) önkormányzati rendelettel módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012.(XII.11.) önkormányzati rendelete a csomádi 684/60 és a 1705/22 helyrajzi számú ingatlanok rendelkezési jogáról

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületénel a község Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2001. (X.19.) Önkormányzati Rendelete a 8/2006..(VIII. 08.), 14/2008.(XII.25.), ÉS A 13/2012.(X.16.) sz. módosításokkal, egységes szerkezetben

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (X.16.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2001. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Köztisztviselői Etikai Kódexe

Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(VII.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2012.(VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építésügyi Szabályzat módosításáról szóló 7/2010.(X.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  5/2011. (IV. 20.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

KTVF: 8383-34/2011 Tárgy: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Csomádi szennyvíziszap-lerakójára vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása

Csomád Község Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv (Közoktatási Esélyegyenlőségi Program)

7/2011. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Fenntarthatósági jelentés 2010.

Tájékoztatás a 2010. évről szóló éves statisztikai összegezésről

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSE

Tájékoztató a gépjárműadó 2010. évi fontosabb változásairól + bejelentő lap

2008._ÉVI_4._KÖZTERÜLETI HASZNÁLAT

2007. ÉVI 2. A KÖZSÉG CÍMERE ÉS ZÁSZLAJA

2006. ÉVI 1. A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

2005. ÉVI 7. KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

12/2004. (XII.06.) számú rendelet a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

2002. ÉVI 8. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

2002. ÉVI 1. HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL

2001. ÉVI 7. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT2014._VI_6._LLAMHZTARTSON_KIVLI_FORRS_TADS_Katinka.doc