Meghívó Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülésre

2015. február 27. péntek

csomad.jpg.png

Csomád Község Önkormányzat Polgármestere 
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
titkarsag@csomad.hu
28/366-077, 566-511. fax: 28/366-077

 

Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

Csomád Község Önkormányzata Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését
2015. március 03-án, kedden 17:00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltsége, nagyterem 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

Napirendek:

1.   Csomád Község településrendezési eszközök felülvizsgálata
Előterjesztő: Stipka István elnök

2.   HTK Autó Kft. elmaradt bérleti díj és járulékai alapján számított tartozásának megfizetése
Előterjesztő: Stipka István elnök

3.   Csomád 3015 hrsz alatt felvett kivett művelési ágban nyilvántartott 830 m2 térmértékű
hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlan belterületbe vonási kérelem elbírálása.

Előterjesztő: Stipka István elnök


Csomád, 2015. február 26.


Tisztelettel:


Stipka István sk.
      elnök


Ide kattintva a Meghívó PDF formátumban is elérhető.