Meghívó Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2012. május 21.

2012. május 21. hétfő

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülését 2012. május 21-én, hétfőn 18:00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal nagyterem
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

Napirendek

  1. Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Jegyző

  1. Tájékoztató a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról

Előadó: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

  1. A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 4/2005. (IX. 12.) sz. rendeletének módosítása

Előadó: Jegyző

  1. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó: Jegyző

  1. Petőfi S. u. és Kossuth L. úti szennyvízcsatorna rendszer átépítése

Előadó: Polgármester

  1. Gyurkovics József belterületbe vonási kérelme

Előadó: Polgármester 

  1. Egyebek

Kollár László kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanrész hasznosítására

Előadó: Polgármester

 

Csomád, 2012. május 16.

 

Tisztelettel:

Klement János