Hirdetmény

2015. szeptember 4. péntek

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csomád Község Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközei (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján felülvizsgálatra kerül. Ezzel kapcsolatos kérelmeiket, észrevételeiket 2015. szeptember 15-ig nyújthatják be papír alapon a Polgármesteri Hivatalnak címezve, vagy e-mailben a titkarsag@csomad.hu címre.

Csomád, 2015. 09. 03.

Klement János sk.
   polgármester