Meghívó nyílt képviselő-testületi ülésre

2013. november 18. hétfő

A bizottsági ülés után rögtön kezdetét veszi a képviselő-testületi ülés is, amelyen szintén részt vehetnek megfigyelőként. A meghívó alább olvasható.

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel, Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2013. november 18-án, (hétfőn) 18.00 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltsége, nagyterem
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:

  1. Csomád Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

 

  1. Rendeletalkotás a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2055.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. Csomád 3016 hrsz alatt felvett kivett művelési ágban nyilvántartott 835 m2 térmértékű kert és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. Csomád 014/95 hrsz alatt felvett kivett művelési ágban nyilvántartott 6000 m2 térmértékű szántó megnevezésű ingatlan belterületbe vonási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Klement János polgármester

 

  1. Egyebek

 

Csomád, 2013. november 13.

 

Tisztelettel:

Klement János
polgármester