Meghívó a képviselő-testület nyílt ülésére

2012. december 5. szerda

Községi önkormányzatunk képviselő-testülete ismét nyílt ülésére hívja és várja a Tisztelt Csomádi Polgárokat.

M E G H Í V Ó


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2012. december 10-én, hétfőn 17.00 órai kezdettel összehívom.

 

Az ülés helye:

Művelődési Ház és Könyvtár tárgyalóterem

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 39.

 

Napirendek:

1.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet alkotása.

Előadó: polgármester

2.) Őrbottyán Nagyközség településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terv módosításának véleményezése.

Előadó: polgármester

3.) Régiós különválás kezdeményezése

Előadó: polgármester

4.) A csomádi szennyvízcsatorna hálózatra vonatkozó vagyonkezelői szerződés kötésének kezdeményezése a DMRV Zrt-vel.

Előadó: polgármester

5.) Könyvtárellátási szolgáltatási szerződés

Előadó: polgármester

6.) Hó eltakarításra vállalkozó kiválasztása.

Előadó: polgármester

7.) Egyebek

8.) Közmeghallgatás (18:00 órától).

 

Csomád, 2012. december 4.

 

 

Tisztelettel:

Klement János
polgármester