Hatályos rendeletek

2023 évi 6 Munkahelyi étkezés módosítás

2023 évi 5 Gyermekétkeztetés módosítás

2023 évi 4 Komm és telekadó módosítás

2023 évi 3 KT SZMSZ módosítás

2023 évi 2 Önkormányzat 2023 évi költségvetése

2023 évi 1 2022 évi Költségvetés módosítás

2022 évi 13 KT SZMSZ egységes szerkezetben

2022 évi 2 2022 évi költségvetés egységes szerkezetben 

2023 évi 3 KT SZMSZ módosítás

2023 évi 2 Önkormányzat  2023 évi költségvetése

2023 évi 1 2022 évi Költségvetés módosítás

2022. évi 16. Szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatások

2022. évi 15. Helyi szociális ellátásokról és támogatásokról

2022. évi 14. Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

2022. évi 11. 2022. évi költségvetés 3. módosítása

2022. évi 8. Szoc. tüzifa jogosultság feltételei

2022. évi 7. 2022. évi költségvetés II. módosítása

2022. évi 4 .2022. évi költségvetés módosítása

2022. évi 3. 2021. évi zárszámadás

2021. évi 1. 2021. évi költségvetés egységes szerkezetben

2022. évi 1. 2021. évi költségvetés módosítása

2021. évi 11. 2021. évi költségvetés módosítása

2021. évi 9. 2021. évi költségvetés módosítása

2020.évi 13. Talajterhelési díj egységes szerkezetben

2021. évi 7. Talajterhelési díjról szóló 13/2020.(XI.27.) rendelet módosítása

2021. évi 8. Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása

2017. évi 24. Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) 2021. 06.26-tól!

        - Belterületi Szabályozási terv

        - Külterületi Szabályozási terv

2021. évi 6. 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.25.) rendelet I. módosítása

2021. évi 5. HÉSZ-ről szóló 24/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

2021. évi 3. A HÉSZ 24/2017. (XII.13.) rendelet módosítása

2021. évi 1. Önkormányzat 2021. évi költségvetése

2020. évi 14. Kommunális és telekadó rendelet hatályba nem lépése

2020. évi 12. a kommunális és telekadóról

2020. évi13. a talajterhelési díjról

Csomád Község Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági programja

2020.évi 7. Védőoltás támogatás visszavonása

2020. évi 4. Települési folyékony hulladékkezelés

2014. évi 6. Államházt.kívüli forr.átadásáról egys.szerk.

2020. évi 1. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2011.évi 5. SZMSZ egységes szerkezetben

2019.évi 13.köztemetőkről

2019.évi 14.Közterület használat

2016. évi 21.köter.elnev.egys.szerk

2016. évi 18.Állattart.egys.szerk

2012. évi 12. Vagyonrendelet egységes szerkezetben

2018. évi 13. Közművelődésről

Csomád Község Helyi Esélyegyenlőségi programja 2018-2023.

2017.évi 23. Településkép védelméről

2017. évi 21. Környezetvédelmi Alapról

2017. évi 20. Szociális ellátásokról és szociális támogatásokról

2017. évi 12. Egyes Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

2017. évi 6. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól egységes szerkezetben

2016. évi 3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2017. évi 10. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

2016. évi 15. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben).

2016. évi 22. A helyi környezet védelméről, az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásáról

2016.évi 20. Csomád jelképei

2016. évi 14. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

2016. évi 12. Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról

2015. évi 12. helyi közútra történő behajtás korlátozásáról

2015 évi 10. Helyi kitüntetések, címek adományozásról

2010. évi 8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról (egységes szerkezetben)

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(VII.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról


KTVF: 8383-34/2011 Tárgy: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Csomádi szennyvíziszap-lerakójára vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása

Csomád Község Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv (Közoktatási Esélyegyenlőségi Program)

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSE

2002. ÉVI 8. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL