Hatályos rendeletek

2024 évi 8 Önkormányzat 2023 évi zárszámadása

2024. évi 7. közterület használat

2024 évi 5 Önkormányzat 2024 évi költségvetése

2022 évi 13 KT SZMSZ egységes szerkezetben

2024  évi 5 Önkormányzat 2024 évi költségvetése

2023 évi 2 Önkormányzat 2023 évi költségvetés egységes szerkezetben

2022 évi 5 bölcsödei ellátás és gyermekétkeztetés egységes szerkezetben

2024 évi 2 helyi környezet védelméről

2024 évi 3 háztartási szennyvíz helyi közszolgáltatás

2022 évi 6 Munkahelyi étkezés egységes szerkezetben

2022 évi 12 Kommunális és telekadó egységes szerkezetben

2023 évi 11 Közter elnevez ingatlan házszámoz

2023 évi 12 Állatartás helyi szabályairól

2023 évi 13 Egyes önk rend hat kívül helyez

2023 évi 8 2022. évi zárszámadás

2023 évi 7 Önkormányzat vagyonáról

2022 évi 13 KT SZMSZ egységes szerkezetben

2022 évi 2 2022 évi költségvetés egységes szerkezetben 

2022. évi 16. Szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatások

2022. évi 15. Helyi szociális ellátásokról és támogatásokról

2020.évi 13. Talajterhelési díj egységes szerkezetben

2021. évi 8. Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása

2017. évi 24. Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) 2021. 06.26-tól!

        - Belterületi Szabályozási terv

        - Külterületi Szabályozási terv

Csomád Község Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági programja

2020.évi 7. Védőoltás támogatás visszavonása

2014. évi 6. Államházt.kívüli forr.átadásáról egys.szerk.

2020. évi 1. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2019.évi 13.köztemetőkről

2018. évi 13. Közművelődésről

Csomád Község Helyi Esélyegyenlőségi programja 2018-2023.

2017.évi 23. Településkép védelméről

2017. évi 21. Környezetvédelmi Alapról

2017. évi 6. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól egységes szerkezetben

2016. évi 3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2017. évi 10. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

2016. évi 22. A helyi környezet védelméről, az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásáról

2016.évi 20. Csomád jelképei

2015. évi 12. helyi közútra történő behajtás korlátozásáról

2015 évi 10. Helyi kitüntetések, címek adományozásról

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(VII.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Csomád Község Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv (Közoktatási Esélyegyenlőségi Program)

2002. ÉVI 8. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL