Meghívó a Gazdasági és Ügyrendi bizottság ülésre

2013. július 16. kedd

Községünk képviselő-testületének gazdasági és ügyrendi bizottsága nyílt ülést tart, melyre szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődő csomádi lakost. Alább olvasható Stipka elnök úr meghívója.

 

M E G H Í V Ó

 

A Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

 

Csomád Község Önkormányzata Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését

2013. július 16-án, kedden

19.00 órai kezdettel ö s s z e h í v o m .

 

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség

                        2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Napirendek:


  1. Döntés a Sportöltöző építése közbeszerzési eljárás ismételt kiírásának feltételeiről

Előterjesztő: Stipka István elnök

 

  1. Csomád Község Önkormányzata Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati társulással

Előterjesztő: Stipka István elnök

 

Csomád, 2013. július 15.

 

Tisztelettel:

Stipka István
elnök