Meghívó a Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülésére

2014. február 12. szerda

2014. február 17.-én összeül a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Az ülés szokás szerint nyilvános, alább olvasható a meghívó.

M E G H Í V Ó

 

A Csomád Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése alapján

 

Csomád Község Önkormányzata Gazdasági- és Ügyrendi Bizottsági ülését

2014. február 17-én, hétfőn

1700 órai kezdettel ö s s z e h í v o m .

 

 

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség

                        2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

 

Napirendek:

1)   Csomád Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítása

Előterjesztő: Stipka István elnök

2)   Beszámoló Csomád Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzéseiről

Előterjesztő: Klement János polgármester

3)   Csomád Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Stipka István elnök

4)   Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Stipka István elnök

5)   Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Stipka István elnök

6)   Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek emelésére

Előterjesztő: Stipka István elnök

7)   Egyebek

           

Csomád, 2014. február 12.

 

Tisztelettel:                

 Stipka István sk.

                                                       elnök