Értesítés

2012. március 28. szerda

ÉRTESÍTÉS

Értesítem a kedves Szülőket, hogy a csomádi lakhellyel rendelkező, tanköteles korú tanulók iskolai beíratás 2012. április 12-én csütörtökön, 8-10 óráig és 15-17 óráig, valamint 2012. április 13-án, pénteken 8-10 óráig lesz az iskola aulájában. Akadályoztatás esetén szíveskedjen telefonon vagy személyesen más időpontot kérni (te.l: 28-566-131).

A beíratáshoz szükséges iratok:

  • óvodai szakvélemény
  • orvosi igazolás
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • lakcímkártyája,
  • TAJ kártyája
  • Amennyiben a gyermek kedvezményes étkezésre vagy ingyenes tankönyvellátásra jogosult alanyi jogon, erről igazolás (családi pótlékról szóló igazolás vagy határozat) benyújtását kérjük. Jogosultak a következők:

a) tartósan beteg gyermek,
b) három vagy több gyermeket nevelő család, 
c) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

  • A diákigazolványok készítéséről új jogszabály rendelkezik. A szülők ezzel kapcsolatos teendőiről a beiratkozáskor adunk írásos tájékoztatást.   

Tájékoztatásul közlöm, hogy a nem csomádi lakhelyű gyermekek beíratására egyedi elbírálás alapján a fenti időpont után lesz lehetőség. A beíratási szándékukat kérem közöljék a 28-566-131-es telefonszámon az iskolatitkárral vagy a fenti időpontban személyesen.

Debreceni Gáborné igazgató