Képviselőjelölt ajánlása

2018. február 27. kedd

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választáson az egyéni választókerületben független jelöltek és pártjelöltek indulhatnak. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ahhoz, hogy valaki jelöltként indulhasson legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges.

Ajánlás gyűjtése csak a Választási Iroda által hitelesített ajánlóíven történhet.

Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik (Pest megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület – OEVK – területe: Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Veresegyház).

Jelöltet ajánlani 2018. március 5-én 16.00 óráig lehet.

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait (név, lakcím, személyi azonosító, anyja neve) azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy alkalommal. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlást gyűjtő személy az ajánlóíven feltünteti a nevét és aláírását.

Nem gyűjthető ajánlás:

- az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkahelyén munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,

- tömegközlekedési eszközön,

- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében

- felsőoktatási és köznevelési intézményben,

- egészségügyi szolgáltató helyiségében.

 

Az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny!

 

A szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

 

Az összegyűjtött ajánlásokat az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (Dunakeszi) ellenőrzi, a szükséges számú ajánlást elért jelöltet az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (2120 Dunakeszi, Fő út. 25.) – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba veszi.

 

Az ajánlások gyűjtésének befejezése után valamennyi ajánlóívet – az üresen maradtat is – át kell adni a Választási Irodának.

 

Az ajánlóívek leadásának elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után.

 

                                                                                                          Helyi Választási Iroda