Rendeletek véleményezése

Csomád Község településrendezési eszközeinek módosítása-véleménykérés

Csomád Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve elhatározta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglaltaknak megfelelően módosítja településrendezési eszközeit. 


A rendelet megtekinthető itt.
Véleményezési dokumentáció megtekinthető itt.

 

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetéséről

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, 2013. évi CCIII. törvény, továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csomád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

Költségvetési rendelet tervezet megtekinthető itt...
Költségvetési táblák megtekinthető itt...

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású Napsugár Napköziotthonos Óvodában biztosított élelmezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról.

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet megtekinthető itt.